Minerálna vode je jedna z najcivilizovanejších vecí na svete
a jedna z najprirodzenejších vecí na svete, ktorá
bola privedená k najväčšej dokonalosti
A. Anderson
Transformujeme nápady do riešení na, ktoré môžu byť naši klienti hrdí.

Voda upravená povoleným oxidačným a adsorpčným postupom pomocou vzduchu obohateného o ozón. Prameniaca z prameňa v slovensko – maďarskom pohraničí. Miesto zdroja / Source: H-2025 Visegrádi, Lepencevölgy súp. č. 1203/2, studňa Lepence. Balená v ekologickejších PET fľašiach obsahujúcich minimalne o 1/3 plastu menej.

  Tel. +421557295961
info@h2omineral.com
Floriánska 1363/17
040 01, Kosice